Scroll Top

KADA ZA OSMOZU

Proizvodimo Kade za osmozu  koje se koriste u pripremi proizvoda za osmotsko sušenje. Naše Kade za osmozu poseduju ugrađenu cirkulacionu pumpu i grejače za temperiranje, pružajući vam sve potrebne funkcije za pripremu proizvoda za osmozu.

U našoj Kadi za osmozu je moguće potapanje 40 gajbica dimenzija 485 x 295 x 70 (40) mm. Instalirana cirkulaciona pumpa omogućava konstantan protok osmotskog rastvora kroz sistem što osigurava ravnomerno potapanje svih proizvoda. Grejači za temperiranje vode omogućavaju precizno kontrolisanje temperature osmotskog rastvora, što je od ključnog značaja za postizanje željenih rezultata tokom budućeg procesa sušenja.

Naša Kada za osmozu je konstruisana sa fokusom na izdržljivost, pouzdanost i jednostavnu upotrebu i održavanje.